Działalność nieewidencjonowana dla wizażysty

Autorką treści tego wpisu jest księgowa, prowadząca własne biuro rachunkowe – Katarzyna Skowrońska.

Katarzyna Skowrońska

Od 2003 nieprzerwanie prowadzę licencjonowane Biuro Rachunkowe, w którym najważniejszym aspektem jest spokój przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Chcąc jak najbardziej odciążyć moich klientów dbam nie tylko o rozliczenia księgowe, ale również o poprawność dokumentów i ich ewidencji, a także wspieram przedsiębiorców fachowym doradztwem.
Strona WWW: superksiegi.pl

Działalność nieewidencjonowana to działalność która nie wymaga rejestracji w CEiDG, ale zachowuje wszystkie cechy działalności gospodarczej. Jest to bardzo wygodna forma działań z punktu widzenia kosztów – nie płaci się składek ZUS, a przychody z tej działalności ujmuje się jako inne źródła przychodu i nie trzeba prowadzić księgowości. Trzeba jednak pamiętać o spełnieniu wszystkich warunków jakie wynikają z prowadzenia takiej działalności.

Limit wysokość przychodów

Przede wszystkim wysokość przychodów wynika z przepisu, w którym ustawodawca wprowadza limit wynoszący miesięcznie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2022 roku jest to kwota 3010 PLN, co daje nam w działalności nieewidencjonowanej 1505 PLN przychodu miesięcznie. W 2023 roku limit ten zmieni się dwukrotnie – 1 stycznia będzie to kwota 3490 PLN, a wiec działalność nierejestrowana będzie miała limit przychodu 1745 PLN i 1 lipca – 3600 PLN co daje nam limit 1800 PLN.

Kto może skorzystać?

Drugi warunek to taki, że ten rodzaj działalności dotyczy wyłącznie indywidualnej działalności osób fizycznych. Nie ma możliwości skorzystania z tej opcji w ramach spółki cywilnej czy też w formie spółek handlowych (nie są one osobami fizycznymi).

Kolejny warunek to taki, że działalność ta została przewidziana dla osób, które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej

Jeżeli przychód przekroczył w danym miesiącu wysokość limitu, o którym piszemy wyżej, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości tego limitu. W takim przypadku należy w ciągu 7 dni złożyć wniosek o wpis do CEiDG.

Obowiązki

Mimo pozornie prostych czynności lub ich braku związanych z prowadzeniem takiej działalności, należy pamiętać o obowiązkach, które są nakładane na osobę prowadzącą działalność nieewidencjonowaną.

Od momentu jej podjęcia trzeba pamiętać o prowadzeniu uproszczonej ewidencji sprzedaży, rozliczaniu przychodów z działalności w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej, przestrzegać praw konsumentów (osoba prowadząca działalność nierejestrową, jest „przedsiębiorcą” w świetle prawa cywilnego. Oznacza to, że z relacji z konsumentami wynikają obowiązki związane z reklamacją, zwrotem, czy naprawą. Dotyczy to również prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni), wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego.

Trzeba pamiętać także, że organ podatkowy ma prawo sprawdzać przychody i koszty, więc trzeba przechowywać dokumenty.

Mimo tego że działalność nieewidencjonowana ma bardzo uproszczoną formę podatkową, to brak znajomości przepisów w szerszym zakresie może wiązać się z kłopotami.

VAT i kasa fiskalna

Przede wszystkim prowadzenie działalności nierejestrowej nie zwalnia z VAT i obowiązku zakupu kasy fiskalnej. Podatnik może korzystać ze zwolnienia od VAT do 200.000 PLN i od kasy fiskalnej do 20.000 PLN (limity dotyczą roku), ale trzeba pamiętać że są działalności które powodują konieczność rejestracji do VAT i założenia kasy fiskalnej przed uzyskaniem pierwszego przychodu. I mimo tego, że spełnia się warunki do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej to rejestracja do VAT czy obowiązek zakupu kasy fiskalnej nas nie ominie.

Kasa fiskalna dla wizażysty, kosmetyczki czy fryzjera powinna zostać bezwzględnie zainstalowana przed wykonaniem pierwszej usługi, niezależnie od tego, czy limit obrotu uprawniający do zwolnienia (limit wynosi 20 tys. zł) został przekroczony, czy też nie. W związku z tym mimo tego, że nie prowadzimy działalności zarejestrowanej w CEiDG to należy się postarać o nr NIP o ile go wcześniej nie mieliśmy. W tym celu trzeba złożyć w urzędzie skarbowym druk NIP-7 i czekać na nadanie tego numeru. Dopiero w następnej kolejności dokonujemy zakupu kasy fiskalnej i następnie możemy rozpocząć sprzedaż.

Zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej

Można też wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot za zakup kasy, jednak nie jest to pełna kwota wynikająca z faktury. Zwrot wynosi 90% ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł. Należy też pamiętać, że jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nierejestrowany przedsiębiorca przestanie używać kasy fiskalnej, ponieważ zakończy prowadzenie swojej działalności, będzie musiał zwrócić pieniądze otrzymane w ramach ulgi na zakup tej kasy.

Zwrot pieniędzy będzie też obowiązkowy kiedy nie będzie zapewnionego trwałego połączenia umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną a Centralnym Repozytorium Kas lub kasa fiskalna nie będzie zgłoszona do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego).

Podsumowując, działalność nieewidencjonowana to:

  1. Brak obowiązku wpisu do CEIDG;
  2. Brak obowiązku rejestracji w ZUS i opłacania składek;
  3. Przestrzeganie limitu przychodu;
  4. Brak obowiązku opłacania zaliczek na podatek w trakcie roku;
  5. Konieczność wykazania dochodu w zeznaniu rocznym PIT-36 (inne źródła);
  6. Uproszczone obowiązki ewidencyjne (obowiązek zakupu kasy fiskalnej);
  7. Konieczność znajomości innych przepisów wynikających z prowadzenia takiej działalności;


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O Mnie

Ola Głuch

Jestem założycielką Hello Beauty Makeup Room & Academy, gdzie zajmuję się szkoleniem początkujących wizażystów. Przeszkoliłam już ponad 400 kursantek i kursantów. Część z nich z powodzeniem prowadzi swoje własne makijażowe biznesy. Moją misją jest, oprócz nauki technik makijażu, przekazywanie wiedzy z zakresu #makeupmarketingu tak, by moi kursanci mogli robić to, co naprawdę kochają!

Od ponad 8 lat, nieprzerwanie współpracuję też z klientkami indywidualnymi, podczas sesji zdjęciowych i kampanii reklamowych.

Najnowsze